Сургалтууд

Солонгос хэлний анхан шат - 01
Пүрэв Баасанжаргал
Солонгос хэлний анхан шат - 02
Пүрэв Баасанжаргал
Солонгос хэлний дунд шат - 01
Цогтбаатар Мөнхбаяраа
Солонгос хэлний дунд шат - 02
Цогтбаатар Мөнхбаяраа
Англи хэл - A1 (Суурьгүй анхан шат)
Доржсүрэн Сувданчулуун
Англи хэл - A2 (Суурьтай анхан шат)
Доржсүрэн Сувданчулуун
Англи хэл - B1 (Дундаас доогуур шат)
Доржсүрэн Сувданчулуун
Англи хэл - C1 (Дундаас дээгүүр шат)
Доржсүрэн Сувданчулуун
Англи хэл - B2 (Дунд шат)
Доржсүрэн Сувданчулуун
Англи хэл - C2 (Дээд шат)
Доржсүрэн Сувданчулуун

Холбоо барих

Холбогдохын тулд хоосон зайнуудыг бөглөнө үү