Шүүлтүүр

Үр дүн

 • Англи хэл - A2 (Суурьтай анхан шат)

  Харах Бүртгүүлэх
  Доржсүрэн Сувданчулуун

  Хичээлийн нэр:АНГЛИ ХЭЛ А2 /Elementary/

  Хичээллэх хугацаа: 45 хоног

  Хичээлийн хэлбэр:

  • Цахим хичээл /Систем дээр байршуулсан лекцүүд/  (citations)
  • Вебинар /Интернэтээр ордог семинар хичээл/ (webinars)

  Цахим хичээлийн цаг: Нарийн тооцоолох боломжгүй /ойролцоогоор 400 минут /

  Вэбинарийн цаг: 36 цаг

  Хичээлийн  зорилго:

  Англи хэлний анхан шатны мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх. Тодруулбал өдрийн дэглэм, эрүүл мэнд, хоол хүнс, цаг агаар зэрэг хүнд хамгийн ойр сэдвүүдийн хүрээнд энгийн өгүүлбэрээр ярих, асуулт зохиох, хариулах, бичих, мөн хязгаарлагдмал хүрээнд ойлгох  чадваруудыг эзэмшүүлэх.

  Суралцагч нь энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсанаар дараах үр дүнд хүрнэ.

  Хөтөлбөрийн хүлээгдэж буй үр дүн:

  Чадварууд

  Үр дүн

   

  Ойлгох

  • Өөрийн болоод бусдын өдөр тутамдаа ...
 • Англи хэл - B1 (Дундаас доогуур шат)

  Харах Бүртгүүлэх
  Доржсүрэн Сувданчулуун

  Хичээлийн нэр: АНГЛИ ХЭЛ B1 /Pre-Intermediate/

  Хичээллэх хугацаа: 45 хоног

  Хичээлийн хэлбэр:

  • Цахим хичээл /Систем дээр байршуулсан лекцүүд/  (citations)
  • Вебинар /Интернэтээр ордог семинар хичээл/ (webinars)

  Цахим хичээлийн цаг: нарийн тооцоолох боломжгүй /ойролцоогоор 400 минут /

  Вэбинарийн цаг: 36 цаг

  Хичээлийн  зорилго:

  Англи хэлний дундаас доогуур шатны мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх. Тодруулбал дэлхийн дулаарал, амьдралын хэв маяг, аялал гэх мэт түгээмэл асуудлуудын хүрээнд өөрийн үзэл бодлоо энгийн болоод нийлмэл өгүүлбэрийн бүтцээр илэрхийлэх, бичих, харилцан ярих, тэдгээр түгээмэл асуудлуудын хүрээндээ мэдээллийн хэрэгслүүдээс гол санаануудыг ойлгох чадваруудыг эзэмшүүлэх.

  Суралцагч нь энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсанаар дараах үр дүнд хүрнэ.

  Хөтөлбөрийн хүлээгдэж буй үр дүн:

  Чадварууд

  Үр ...

 • Англи хэл - B2 (Дунд шат)

  Харах Бүртгүүлэх
  Доржсүрэн Сувданчулуун

  Хичээлийн нэр: АНГЛИ ХЭЛ B2 /Intermediate/

  Хичээллэх хугацаа: 45 хоног

  Хичээлийн хэлбэр:

  • Цахим хичээл /Систем дээр байршуулсан лекцүүд/  (citations)
  • Вебинар /Интернэтээр ордог семинар хичээл/ (webinars)

  Цахим хичээлийн цаг: нарийн тооцоолох боломжгүй /ойролцоогоор 400 минут /

  Вэбинарийн цаг: 36 цаг

   Хичээлийн  зорилго:

  Англи хэлний дунд шатны мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх. Тодруулбал, өөрийн байр суурь, бодол санааг танил сэдвийн хүрээнд боломжийн илэрхийлэх, өөрийн сонирхдог шинжлэх ухааны талаар сонсож ерөнхийд нь ойлгох, богино эссе, албан захидал бичих зэрэг чадваруудыг эзэмшүүлнэ. Суралцагч нь энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсанаар дараах үр дүнд хүрнэ.

  Хөтөлбөрийн хүлээгдэж буй үр дүн:

  Чадварууд 

  Үр дүн

   

   Ойлгох

  • Урт хугацаанд үргэлжлэх ...
 • Англи хэл - C1 (Дундаас дээгүүр шат)

  Харах Бүртгүүлэх
  Доржсүрэн Сувданчулуун

  Хичээлийн нэр: АНГЛИ ХЭЛ C1 /Upper-Intermediate/

  Хичээллэх хугацаа: 45 хоног

  Хичээлийн хэлбэр:

  • Цахим хичээл /Систем дээр байршуулсан лекцүүд/  (citations)
  • Вебинар /Интернэтээр ордог семинар хичээл/ (webinars)

  Цахим хичээлийн цаг: нарийн тооцоолох боломжгүй /ойролцоогоор 400 минут /

  Вэбинарийн цаг: 36 цаг

  Хичээлийн  зорилго:

  Англи хэлний дундаас дээгүүр шатны мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх. Тодруулбал, төрөлх Англи хэлтэй хүнтэй ямар ч сэдвээр зогсолт багатай ярих, Англи хэлний холимог нийлмэл өгүүлбэрийн бүтцийг зөв хэрэглэн ярих, бичих, хөрвүүлэх чадваруудыг эзэмшүүлнэ. Суралцагч нь энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсанаар дараах үр дүнд хүрнэ.

   Хөтөлбөрийн хүлээгдэж буй үр дүн:

  Чадварууд

  Үр дүн

   

   Ойлгох

  • Харилцан уялдаа холбоо нь хязгаарлагдмал бус төдийгүй ...
 • Англи хэл - C2 (Дээд шат)

  Харах Бүртгүүлэх
  Доржсүрэн Сувданчулуун

  Хичээлийн нэр: АНГЛИ ХЭЛ C2 /Advanced/

  Хичээллэх хугацаа: 45 хоног

  Хичээлийн хэлбэр:

  • Цахим хичээл /Систем дээр байршуулсан лекцүүд/  (citations)
  • Вебинар /Интернэтээр ордог семинар хичээл/ (webinars)

  Цахим хичээлийн цаг: нарийн тооцоолох боломжгүй /ойролцоогоор 400 минут /

  Вэбинарийн цаг: 36 цаг

  Хичээлийн  зорилго:

  Англи хэлний дээд шатны мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх. Тодруулбал, төрөлх Англи хэлтэй хүнтэй ямар ч сэдвээр зогсолт багатай ярих, Англи хэлний холимог нийлмэл өгүүлбэрийн бүтцийг зөв хэрэглэн ярих, бичих, хөрвүүлэх чадваруудыг эзэмшүүлнэ. Суралцагч нь энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсанаар дараах үр дүнд хүрнэ.

  Хөтөлбөрийн хүлээгдэж буй үр дүн:

  Чадварууд

  Үр дүн

   

   Ойлгох

  •  Өгүүлэгчийн аялгатай танилцах хугацаа өгөгдсөн тохиолдолд унаган англи хэлээр ...
 • Солонгос хэлний анхан шат - 01

  Харах Бүртгүүлэх
  Пүрэв Баасанжаргал

      ONLINE  Солонгос хэлний анхан дунд шатны сургалт

  Үндсэн сургалт :  Солонгос хэлний анхан шат болон дунд шатны сургалт

  Үйл ажиллагааны зорилго : Орчин үеийн нийгмийн хөгжлөө дагаад интернэт байгаа бол сурах боломжийг нээн хөгжүүлэх , завтай үедээ ширээний ард танхимд биш комьютерын ард сууж байгаад өөртөө оюуны хөрөнгө оруулалт хийх тал дээр нь хамтран ажиллах

  Сургалтын  зорилго:   Энэ хичээл нь монгол хүмүүст солонгос хэлний анхан дунд шатны мэдлэгийг өгөх,  өдөр тутмын амьдрал болон ажил дээрээ өөрийнхөө бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж сурах. Солонгосын нийгэм, амьдралд хэрэглэгдэхүйц  ярих чадвар эзэмших ба  бичих чадварыг гүнзгийрүүлэх, Солонгосын их дээд сургуульд суралцахаар явж буй хүмүүсд хэлний ...

 • Солонгос хэлний анхан шат - 02

  Харах Бүртгүүлэх
  Пүрэв Баасанжаргал

   ONLINE  Солонгос хэлний анхан дунд шатны сургалт

  Үндсэн сургалт :  Солонгос хэлний анхан шат болон дунд шатны сургалт

  Үйл ажиллагааны зорилго : Орчин үеийн нийгмийн хөгжлөө дагаад интернэт байгаа бол сурах боломжийг нээн хөгжүүлэх , завтай үедээ ширээний ард танхимд биш комьютерын ард сууж байгаад өөртөө оюуны хөрөнгө оруулалт хийх тал дээр нь хамтран ажиллах

  Сургалтын  зорилго:   Энэ хичээл нь монгол хүмүүст солонгос хэлний анхан дунд шатны мэдлэгийг өгөх,  өдөр тутмын амьдрал болон ажил дээрээ өөрийнхөө бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж сурах. Солонгосын нийгэм, амьдралд хэрэглэгдэхүйц  ярих чадвар эзэмших ба  бичих чадварыг гүнзгийрүүлэх, Солонгосын их дээд сургуульд суралцахаар явж буй хүмүүсд хэлний бэлтгэлгүй ...

 • Солонгос хэлний дунд шат - 01

  Харах Бүртгүүлэх
  Цогтбаатар Мөнхбаяраа

  Хичээлийн нэр:    Солонгос хэлний анхан шат сургалт

  Хичээллэх хэлбэр:   ONLINE болон танхим

  Хичээл явагдах хэл:   Монгол-Солонгос

  Хичээл судлах долоо хоног/цаг:     Нийт 10 долоо хоног буюу 40 цагийн хичээл /Нэг долоо хоногт 2 удаа, нэг оролт академик 2 цаг                                                         

  Танхимд хичээллэх долоо хоног/ цаг:     10 / 40 цаг

  Нэмэлт материал :    Видео материал (дүрэм, сонсгол)   -   долоо хоног / цаг : 10 / 30 минутаар  2 удаа  нийт 10цаг

  Бие даалтын цаг 4 цаг (гэрийн даалгавар)

  Шалгалтын цаг :   2 цаг 30 минут( явцын шалтгалт 2удаа 45 минутаар,  төгсөх шалгалт- 1 удаа, 1 цаг)

  Хичээлийн тодорхойлолт:   ...

 • Солонгос хэлний дунд шат - 02

  Харах Бүртгүүлэх
  Цогтбаатар Мөнхбаяраа

  Хичээлийн нэр:    Солонгос хэлний анхан шат сургалт

  Хичээллэх хэлбэр:   ONLINE болон танхим

  Хичээл явагдах хэл:   Монгол-Солонгос

  Хичээл судлах долоо хоног/цаг:     Нийт 10 долоо хоног буюу 40 цагийн хичээл /Нэг долоо хоногт 2 удаа, нэг оролт академик 2 цаг                                                         

  Танхимд хичээллэх долоо хоног/ цаг:     10 / 40 цаг

  Нэмэлт материал :    Видео материал (дүрэм, сонсгол)   -   долоо хоног / цаг : 10 / 30 минутаар  2 удаа  нийт 10цаг

  Бие даалтын цаг 4 цаг (гэрийн даалгавар)

  Шалгалтын цаг :   2 цаг 30 минут( явцын шалтгалт 2удаа 45 минутаар,  төгсөх шалгалт- 1 удаа, 1 цаг)

  Хичээлийн тодорхойлолт:   ...