Солонгос хэл - Солонгос хэлний дунд шат - 01
Зураг
Багшын зураг
Хичээлийн тухай мэдээлэл

Хичээлийн нэр:    Солонгос хэлний анхан шат сургалт

Хичээллэх хэлбэр:   ONLINE болон танхим

Хичээл явагдах хэл:   Монгол-Солонгос

Хичээл судлах долоо хоног/цаг:     Нийт 10 долоо хоног буюу 40 цагийн хичээл /Нэг долоо хоногт 2 удаа, нэг оролт академик 2 цаг                                                         

Танхимд хичээллэх долоо хоног/ цаг:     10 / 40 цаг

Нэмэлт материал :    Видео материал (дүрэм, сонсгол)   -   долоо хоног / цаг : 10 / 30 минутаар  2 удаа  нийт 10цаг

Бие даалтын цаг 4 цаг (гэрийн даалгавар)

Шалгалтын цаг :   2 цаг 30 минут( явцын шалтгалт 2удаа 45 минутаар,  төгсөх шалгалт- 1 удаа, 1 цаг)

Хичээлийн тодорхойлолт:   Солонгос хэлний дунд шатны мэдлэг мэргэшүүлэх хичээл болно.

Хичээлийн зорилго:   Энэ хичээл нь монгол хүмүүст солонгос хэлний  дунд шатны мэдлэгийг өгөх,  өдөр тутмын амьдрал болон ажил дээрээ өөрийнхөө бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж сурах. Илүү тодорхой илэрхийлж сурах, бичих болон сонсох чадварыг хөгжүүлэх. Солонгост суралцахаар явах үеийн тухай ярих, сонсох, унших, бичих чадвараа хөгжүүлэн суралцах.

Хөтөлбөрийн онцлог, бүтэц:    Хөтөлбөр нь өдөр тутмын зайлшгүй шаардлагатай үг хэллэг болон дүрмийг маш энгийн ойлгомжтойгоор жишээ, дасгалууд дээр түшиглэн унших, бичих, сонсох, ярих дасгалаар ажилладагаараа онцлог.

Хөтөлбөрийн хүлээгдэж буй үр дүн:   /Оюутны эзэмших мэдлэг. чадвар, дадлыг тоочин бичнэ. /

Үр дүнд оюутан Солонгос хэлний дунд шатны түвшний мэдлэгийг эзэмшинэ.


Нэгж хичээлүүд

1: 제1과 병원 - 1-р хичээл- Эмнэлэг

Харьяалахын тийн ялгал
Уншлага
Сонсох хичээл
Видео хичээл
бичих - гэрийн даалгавар

2: 제 2과 - 편지 - 2-р хичээл - Захиа

Дүрэм
Уншлага
сонсох хичээл
бичих - гэрийн даалгавар
Видео хичээл

3: 제3과 - 교통 - 3р хичээл- Зам тээвэр

Дүрэм
Уншлага
сонсох
бичих - гэрийн даалгавар
Видео хичээл

4: 제4과 - 전화 - 4 р хичээл - Утас

Дүрэм
Уншлага
сонсох
бичих - гэрийн даалгавар
Видео хичээл

5: 제5과 - 영화 - 5р хичээл- Кино

Дүрэм
сонсох
Уншлага
бичих - гэрийн даалгавар
Видео хичээл

6: 제6과 - 휴일 - 6р хичээл - Амралтын өдөр

Дүрэм
Уншлага
сонсох
бичих - гэрийн даалгавар
Видео хичээл

7: 제7과 - 외모 7р хичээл - Гадаад төрх

Дүрэм
Уншлага
бичих - гэрийн даалгавар
сонсох
Видео хичээл

8: 제8과 - 여행- 8р хичээл - Аялал

Дүрэм
Уншлага
бичих - гэрийн даалгавар
Видео хичээл
сонсох

9: 제9과 - 공공 장소- 9р хичээл - Олон нийтийн газар

Дүрэм
Уншлага
бичих - гэрийн даалгавар
Видео хичээл
сонсох

10: 제10과 - 도시 - 10р хичээл - Хот

Дүрэм
Уншлага
бичих - гэрийн даалгавар
Видео хичээл
сонсох