Англи хэл - Англи хэл - C1 (Дундаас дээгүүр шат)
Зураг
Багшын зураг
Хичээлийн тухай мэдээлэл

Хичээлийн нэр: АНГЛИ ХЭЛ C1 /Upper-Intermediate/

Хичээллэх хугацаа: 45 хоног

Хичээлийн хэлбэр:

 • Цахим хичээл /Систем дээр байршуулсан лекцүүд/  (citations)
 • Вебинар /Интернэтээр ордог семинар хичээл/ (webinars)

Цахим хичээлийн цаг: нарийн тооцоолох боломжгүй /ойролцоогоор 400 минут /

Вэбинарийн цаг: 36 цаг

Хичээлийн  зорилго:

Англи хэлний дундаас дээгүүр шатны мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх. Тодруулбал, төрөлх Англи хэлтэй хүнтэй ямар ч сэдвээр зогсолт багатай ярих, Англи хэлний холимог нийлмэл өгүүлбэрийн бүтцийг зөв хэрэглэн ярих, бичих, хөрвүүлэх чадваруудыг эзэмшүүлнэ. Суралцагч нь энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсанаар дараах үр дүнд хүрнэ.

 Хөтөлбөрийн хүлээгдэж буй үр дүн:

Чадварууд

Үр дүн

 

 Ойлгох

 • Харилцан уялдаа холбоо нь хязгаарлагдмал бус төдийгүй ямар нэгэн тодорхой дохиогүй, товч бус бүтэцтэй, дэлгэрэнгүй үргэлжлэх яриаг сонсож ойлгоно.
 • Ямар нэгэн хүчин чармайлт гаргалгүйгээр TV программ болон киноны ихэнхийг ойлгоно.
 • Урт бөгөөд бүрэн хэмжээний баримтат болон  уран зохиолын бичвэрийг уншиж ойлгон, бичлэгийн хэв маягийн онцлогийг үнэлж дүгнэнэ.
 • Мөн өөрийн ажил мэргэжлийн салбарт хамааралгүй ч  дэлгэрэнгүй бичигдсэн техникийн заавар зөвлөмж болон мэргэжлийн өгүүлэл зэргийг уншиж ойлгоно.

 

 Ярих

 • Тодорхой үг хэллэгүүдийг  санах гэж хичээлгүйгээр, өөрийгөө бүрэн чөлөөтэй илэрхийлж сурна.
 • Мэргэжлийн болон нийгмийн хүрээний үг хэллэгүүдийг үр дүнтэй, найрсаг хэлбэрээр ашиглан, бодол санаагаа яв цав танилцуулж, ярилцагчтайгаа чадварлагаар хамтрах ур чадварыг эзэмшинэ.
 • Дэд сэдвүүдийг нэгтгэсэн цогц сэдвийн тайлбарыг нарийвчлан, товч тодорхой танилцуулж сурахаас гадна тодорхой утга санааг баяжуулан, тохиромтжой дүнгэлтээр төсгөх ур чадварт суралцана. 

 Бичих,

хөрвүүлэх

 •  Өөрийн бодол санаагаа товч тодорхой, нарийн бүтэц бүхий бичвэрээр дэлгэрэнгүйгээр илэрхийлж сурна.
 • Захидал, болон эссе, тайланд цогц сэдвээр бичиж, өөрийн хамгийн их ач холбогдол өгч буй хэсгийн доогуур зурж, тэмдэглэл хийж сурна.

 

Хөтөлбөрийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө:

7

хоног

 

Хичээл

 

Сэдэв

 

Дүрэм

 

Тест

1

Хичээл 1

Амьдралын үе шатууд

Угтвартай тэмдэг нэрийн гишүүн өгүүлбэрүүд

-

2

Хичээл 2

Байгаль орчны асуудлууд

Холимог болзолт өгүүлбэрүүд

TEСT 1

3

Хичээл 3

Ажил дээрх амьдрал

Өнгөрсний ирээдүй цаг

-

4

Хичээл 4

Бизнессийн тухай

Одоо цагийн баймж үйл үг

TEСT 2

5

Хичээл 5

Технологижсон амьдрал

Өнгөрсөн цагийн баймж үйл үг

-

6

Хичээл 6

Дуу хөгжимт амьдрал

Тусагдахуун + үйлт нэр ба үйл үгийн анхдагч хэлбэр: object+inf/gerund

used to ийн хэрэглээнүүд:
used to/get used to/be used to

TEСT 3

 

7

Хичээл 7

Аялал жуулчлал ба амралт зугаалга

Нэрийн гишүүн өгүүлбэр буюу Noun clause

-

8

Хичээл 8

Боловсрол; шинжлэх ухаан

Шууд бус асуулт, лавлах асуулт

TEСT 4

9

Хичээл 9

Эрүүл мэнд ба өвчинг анагаахуй

Байц гишүүн өгүүлбэр 1

-

10

Хичээл 10

Сансар огторгуй

Байц гишүүн өгүүлбэр 2

TEСT 5

Э.ТЕСТ

 


Нэгж хичээлүүд

1: Unit 1

The stages of life

2: Unit 2

Go green

3: Unit 3

Life at work

4: Unit 4

All about business

5: Unit 5

Life with technology

6: Unit 6

Life with music

7: Unit 7

Travel and holidays

8: Unit 8

Education and science

9: Unit 9

Health and healing

10: Unit 10

Space