Англи хэл - Anxan shat
Зураг
Багшын зураг
Багш
o o
Хичээлийн тухай мэдээлэл

hicheel test

hicheel test

hicheel testhicheel testhicheel testhicheel test


Нэгж хичээлүүд

1: 1-r hicheel

1-r hicheel sedev-1
1-r hicheel sedev-2

2: 2-r hicheel

2-r hicheel sedev-1
2-r hicheel sedev-2

3: TEST123

test-1-iin sedev